Twoje ręce mogą uratować życie!

16 października po raz trzeci obchodzony będzie Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W związku z tym kwidzyński Sztab WOŚP przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz II Liceum Ogólnokształcącego Profil Bezpieczeństwo Publiczne organizuje w Kwidzynie Dzień z Nauką Pierwszej Pomocy.

W godzinach 9.30 – 11.45 na Placu Jana Pawła II w namiotach edukacyjnych,  wszyscy chętni będą mogli nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) z zaprezentowaniem działania zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED). Akcja edukacyjna zakończona zostanie próbą bicia rekordu świata w jednoczesnej RKO (godz. 12.00 – 12.30)

Namioty edukacyjne prowadzone będą przez:
–    Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie (Bezpieczeństwo Publiczne)
– Małych Ratowników ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Pokojowy Patrol – jako prezentacja osiągnięć Programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” w klasach I – III szkoły podstawowej
–   JaHuBat – szkolenia z pierwszej pomocy Jacek Topolski 
–   Powiślańską Szkołę Wyższą – Kierunek Ratownictwo Medyczne

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z nauki podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz  zapoznania się ze sprzętem ratującym życie.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w próbie bicia rekordu w jednoczesnym ćwiczeniu resuscytacji – krążeniowo oddechowej pod okiem instruktorów.

Wydarzenie odbędzie się 16 października 2015 roku (piątek) w godz. 12.00 – 12.30 i polegać będzie na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie będzie trwało pół godziny i chcemy, aby przez ten czas jak najwięcej osób wzięło w nim udział, więc w trakcie ustanawiania rekordu, dopuszczalne jest zmienianie się przy fantomie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a Sztab WOŚP Kwidzyn przyłączył się do akcji, której celem jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na resuscytację krążeniowo – oddechową czyli poprzez zabawę do ważnych umiejętności. Wydarzenie ma charakter otwarty co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy.

Miejsce: Kwidzyn, Plac Jana Pawła II (przed teatrem) 
Zbiórka: Zbiórka uczestników bicia rekordu – godz. 11.45
Czas: Czas trwania próby 12.00 – 12.30

Dla celów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie swojego udziału w biciu rekordu poprzez formularz: 
http://goo.gl/forms/YCXvHxPrpD

lub zgłoszenie ilości chętnych osób z instytucji do dnia 15.10.2015 do godz. 24.00 na adres: rekord.rko.kwidzyn@gmail.com

 Próba bicia rekordu będzie dokumentowana w formie foto i wideo.

I pamiętaj! – Twoje ręce mogą uratować życie!

ERHD_poster_A2_polish_HRES